Na czym polega adaptacja projektu gotowego

Każdy projekt gotowy powstaje na podstawie ogólnych zasad projektowych. [...]